Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 18/9/2019
Ngày cập nhật : 18-09-2019

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk bồi dưỡng nội dung, phương pháp kiểm kê đất quốc phòng.
2. Gặp mặt truyền thống kỷ niệm 30 năm tiểu đoàn 97 hoàn thành nghĩa vụ quốc tế.
3. Huyện MĐrắk tổng kết 10 năm tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.
4. Huyện Cư Mgar tổng kết năm học 2018 – 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019 – 2020.
5. Ngày hội hiến máu nhân đạo huyện Ea Súp đợt II năm 2019.
6. Hội thi tiếng hát Cựu Chiến binh “Mãi mãi là Bộ đội Cụ Hồ”.
7. Tỉnh lộ 12 xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn tai nạn giao thông.
8. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 17/9/2019
Bản tin sáng ngày 16/9/2019
Bản tin sáng ngày 15/9/2019
Bản tin sáng ngày 14/9/2019
Bản tin sáng ngày 13/9/2019
Bản tin sáng ngày 12/9/2019
Bản tin sáng ngày 11/9/2019
Bản tin sáng ngày 10/9/2019
Bản tin sáng ngày 9/9/2019
Bản tin sáng ngày 8/9/2019
Bản tin sáng ngày 7/9/2019
Bản tin sáng ngày 6/9/2019
Bản tin sáng ngày 5/9/2019
Bản tin sáng ngày 4/9/2019
Bản tin sáng ngày 3/9/2019
Bản tin sáng ngày 2/9/2019
Bản tin sáng ngày 1/9/2019
Bản tin sáng ngày 31/8/2019
Bản tin sáng ngày 30/8/2019
Bản tin sáng ngày 29/8/2019
Bản tin sáng ngày 28/8/2019
Trang 1 trong tổng số 111