Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 26/4/2019
Ngày cập nhật : 26-04-2019

1. Liên đoàn lao động huyện Ea Hleo thăm, tặng quà cho đoàn viên công đoàn có cảnh khó khăn.
2. Phát động phong trào phụ nữ chống rác thải nhựa và xây dựng đô thị văn minh.
3. Tăng cường xử lý phương tiện giao thông hết niên hạn sử dụng.
4. Bảo đảm an toàn cho học sinh trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5.
5. Huyện Ea Kar phấn đấu thu thuế, phí đạt từ 23 tỷ đồng trong quý 2 năm 2019.
6. Công an huyện Krông Pắc tăng cường xử lý vi phạm nồng độ cồn.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 25/4/2019
Bản tin sáng ngày 24/4/2019
Bản tin sáng ngày 23/4/2019
Bản tin sáng ngày 22/4/2019
Bản tin sáng ngày 21/4/2019
Bản tin sáng ngày 20/4/2019
Bản tin sáng ngày 19/4/2019
Bản tin sáng ngày 18/4/2019
Bản tin sáng ngày 17/4/2019
Bản tin sáng ngày 16/4/2019
Bản tin sáng ngày 15/4/2019
Bản tin sáng ngày 14/4/2019
Bản tin sáng ngày 13/4/2019
Bản tin sáng ngày 12/4/2019
Bản tin sáng ngày 11/4/2019
Bản tin sáng ngày 10/4/2019
Bản tin sáng ngày 9/4/2019
Bản tin sáng ngày 8/4/2019
Bản tin sáng ngày 7/4/2019
Bản tin sáng ngày 6/4/2019
Bản tin sáng ngày 5/4/2019
Trang 1 trong tổng số 112