Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 2556 Oct. 03 09.04

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42


Bản tin sáng ngày 17/5/2017

Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 17/5/2017
Ngày cập nhật : 17-05-2017

1. Phát động thi đua “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa” kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ.
2. Thu thuế xuất nhập khẩu gần 198 tỷ đồng.
3. Huyện Lắk thu ngân sách 4 tháng đầu năm đạt trên 124% dự toán tỉnh giao.
4. Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đề thi tham khảo THPT quốc gia 2017.
5. Huyện Krông Pắc chủ động phòng chống bệnh trên cây sầu riêng.
6. Hội cựu chiến binh huyện Krông Ana với phong trào thi đua “ cựu chiến binh gương mẫu.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 16/5/2017
Bản tin sáng ngày 15/5/2017
Bản tin sáng ngày 14/5/2017
Bản tin sáng ngày 13/5/2017
Bản tin sáng ngày 12/5/2017
Bản tin sáng ngày 11/5/2017
Bản tin sáng ngày 10/5/2017
Bản tin sáng ngày 9/5/2017
Bản tin sáng ngày 8/5/2017
Bản tin sáng ngày 7/5/2017
Bản tin sáng ngày 6/5/2017
Bản tin sáng ngày 5/5/2017
Bản tin sáng ngày 4/5/2017
Bản tin sáng ngày 3/5/2017
Bản tin sáng ngày 2/5/2017
Bản tin sáng ngày 1/5/2017
Bản tin sáng ngày 30/4/2017
Bản tin sáng ngày 29/4/2017
Bản tin sáng ngày 28/4/2017
Bản tin sáng ngày 27/4/2017
Bản tin sáng ngày 26/4/2017
Trang 1 trong tổng số 75