Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 2556 Oct. 03 09.04

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42


Bản tin sáng ngày 19/5/2017

Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 19/5/2017
Ngày cập nhật : 19-05-2017

1. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Đắk Lắk triển khai chuyên đề năm 2017 về học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2. Đại hội Đại biểu Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh huyện Krông Ana lần thứ IX.
3. Gần 32 tỷ đồng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch.
4. Tháng 5-2017, số người chết do tai nạn giao thông tăng cao.
5. Những thanh niên làm kinh tế giỏi ở huyện Cư Kuin.
6. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 18/5/2017
Bản tin sáng ngày 17/5/2017
Bản tin sáng ngày 16/5/2017
Bản tin sáng ngày 15/5/2017
Bản tin sáng ngày 14/5/2017
Bản tin sáng ngày 13/5/2017
Bản tin sáng ngày 12/5/2017
Bản tin sáng ngày 11/5/2017
Bản tin sáng ngày 10/5/2017
Bản tin sáng ngày 9/5/2017
Bản tin sáng ngày 8/5/2017
Bản tin sáng ngày 7/5/2017
Bản tin sáng ngày 6/5/2017
Bản tin sáng ngày 5/5/2017
Bản tin sáng ngày 4/5/2017
Bản tin sáng ngày 3/5/2017
Bản tin sáng ngày 2/5/2017
Bản tin sáng ngày 1/5/2017
Bản tin sáng ngày 30/4/2017
Bản tin sáng ngày 29/4/2017
Bản tin sáng ngày 28/4/2017
Trang 1 trong tổng số 75