Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 13/9/2017
Ngày cập nhật : 13-09-2017

1. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tặng 7,81%.
2. TP Buôn Ma Thuột đôn đốc cưỡng chế nợ thuế được 125 tỷ đồng.
3. Chỉ hơn 17% công trình cấp nước tập trung hoạt động bền vững.
4. Người dân huyện Ea Kar đóng góp trên 2,3 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới.
5. Đắk Lắk nỗ lực cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi.
6. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 12/9/2017
Bản tin sáng ngày 11/9/2017
Bản tin sáng ngày 10/9/2017
Bản tin sáng ngày 9/9/2017
Bản tin sáng ngày 8/9/2017
Bản tin sáng ngày 7/9/2017
Bản tin sáng ngày 5/9/2017
Bản tin sáng ngày 5/9/2017
Bản tin sáng ngày 4/9/2017
Bản tin sáng ngày 3/9/2017
Bản tin sáng ngày 2/9/2017
Bản tin sáng ngày 1/9/2017
Bản tin sáng ngày 31/8/2017
Bản tin sáng ngày 30/8/2017
Bản tin sáng ngày 29/8/2017
Bản tin sáng ngày 28/8/2017
Bản tin sáng ngày 27/8/2017
Bản tin sáng ngày 26/8/2017
Bản tin sáng ngày 25/8/2017
Bản tin sáng ngày 24/8/2017
Bản tin sáng ngày 23/8/2017
Trang 1 trong tổng số 109