Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 25/9/2017
Ngày cập nhật : 25-09-2017

1. Thăm và tặng quà nhân ngày quốc tế người cao tuổi.
2. Huyện Cư Kuin tổng kết năm học 2016 – 2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2017 – 2018.
3. Hội Nông dân tỉnh Đắk Lắk tích cực hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế.
4. Huyện Cư Mgar xây dựng Qũy tiết kiệm 1.000 đồng được trên 8,2 tỷ đồng.
5. Giá bò giảm mạnh, người chăn nuôi thua lỗ.
6. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 24/9/2017
Bản tin sáng ngày 23/9/2017
Bản tin sáng ngày 22/9/2017
Bản tin sáng ngày 21/9/2017
Bản tin sáng ngày 20/9/2017
Bản tin sáng ngày 19/9/2017
Bản tin sáng ngày 18/9/2017
Bản tin sáng ngày 17/9/2017
Bản tin sáng ngày 16/9/2017
Bản tin sáng ngày 15/9/2017
Bản tin sáng ngày 14/9/2017
Bản tin sáng ngày 13/9/2017
Bản tin sáng ngày 12/9/2017
Bản tin sáng ngày 11/9/2017
Bản tin sáng ngày 10/9/2017
Bản tin sáng ngày 9/9/2017
Bản tin sáng ngày 8/9/2017
Bản tin sáng ngày 7/9/2017
Bản tin sáng ngày 5/9/2017
Bản tin sáng ngày 5/9/2017
Bản tin sáng ngày 4/9/2017
Trang 1 trong tổng số 82