Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 22/11/2017
Ngày cập nhật : 22-11-2017

1. Hội nghị phổ biến các chính sách hỗ trợ nông nghiệp.
2. Giải ngân trên 143 tỷ đồng cho vay tái canh cà phê.
3. Chuẩn bị và bình ổn hàng hóa dịp tết nguyên đán 2018.
4. Bảo đảm lộ trình chuyển đổi kinh doanh xăng sinh học.
5. Huyện MĐrắk tạo cơ chế thông thoáng để thu hút đầu tư.
6. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 10/10/2017
Bản tin sáng ngày 9/10/2017
Bản tin sáng ngày 8/10/2017
Bản tin sáng ngày 7/10/2017
Bản tin sáng ngày 6/10/2017
Bản tin sáng ngày 5/10/2017
Bản tin sáng ngày 4/10/2017
Bản tin sáng ngày 3/10/2017
Bản tin sáng ngày 2/10/2017
Bản tin sáng ngày 1/10/2017
Bản tin sáng ngày 30/9/2017
Bản tin sáng ngày 29/9/2017
Bản tin sáng ngày 28/9/2017
Bản tin sáng ngày 27/9/2017
Bản tin sáng ngày 26/9/2017
Bản tin sáng ngày 25/9/2017
Bản tin sáng ngày 24/9/2017
Bản tin sáng ngày 23/9/2017
Bản tin sáng ngày 22/9/2017
Bản tin sáng ngày 21/9/2017
Bản tin sáng ngày 20/9/2017
Trang 3 trong tổng số 91