Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 7/12/2017
Ngày cập nhật : 07-12-2017

1. Hội thảo giới thiệu kết quả 40 năm nghiên cứu khoa học.
2. Đắk Lắk ưu tiên đầu tư 5 lĩnh vực giai đoạn 2018-2020.
3. Khó khăn trong công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
4. Người nông dân gặp khó khăn vì cà phê bung hoa lúc thu hoạch.
5. Hội cựu chiến binh huyện Ea Hleo giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.
6. Tin thế giới.


Trang 69 trong tổng số 85