Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 13/6/2018
Ngày cập nhật : 13-06-2018

1. Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai.
2. Sản xuất nông nghiệp Đăk Lăk gặp khó bởi biến đổi khí hậu.
3. Huyện Cư Mgar vận động trên 4,1 tỷ đồng giúp đỡ đối tượng khó khăn.
4. Tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Buôn Đôn giảm.
5. Triển vọng từ những mô hình khởi nghiệp của thanh niên Ea Súp.
6. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 12/6/2018
Bản tin sáng ngày 11/6/2018
Bản tin sáng ngày 10/6/2018
Bản tin sáng ngày 9/6/2018
Bản tin sáng ngày 8/6/2018
Bản tin sáng ngày 7/6/2018
Bản tin sáng ngày 6/6/2018
Bản tin sáng ngày 5/6/2018
Bản tin sáng ngày 4/6/2018
Bản tin sáng ngày 3/6/2018
Bản tin sáng ngày 2/6/2018
Bản tin sáng ngày 1/6/2018
Bản tin sáng ngày 31/5/2018
Bản tin sáng ngày 30/5/2018
Bản tin sáng ngày 29/5/2018
Bản tin sáng ngày 27/5/2018
Bản tin sáng ngày 27/5/2018
Bản tin sáng ngày 26/5/2018
Bản tin sáng ngày 25/5/2018
Bản tin sáng ngày 24/5/2018
Bản tin sáng ngày 23/5/2018
Trang 1 trong tổng số 86