Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 13/6/2018
Ngày cập nhật : 13-06-2018

1. Tái cơ cấu kinh tế nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai.
2. Sản xuất nông nghiệp Đăk Lăk gặp khó bởi biến đổi khí hậu.
3. Huyện Cư Mgar vận động trên 4,1 tỷ đồng giúp đỡ đối tượng khó khăn.
4. Tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Buôn Đôn giảm.
5. Triển vọng từ những mô hình khởi nghiệp của thanh niên Ea Súp.
6. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 12/6/2018
Bản tin sáng ngày 11/6/2018
Bản tin sáng ngày 10/6/2018
Bản tin sáng ngày 9/6/2018
Bản tin sáng ngày 8/6/2018
Bản tin sáng ngày 7/6/2018
Bản tin sáng ngày 6/6/2018
Bản tin sáng ngày 5/6/2018
Bản tin sáng ngày 4/6/2018
Bản tin sáng ngày 3/6/2018
Bản tin sáng ngày 2/6/2018
Bản tin sáng ngày 1/6/2018
Bản tin sáng ngày 31/5/2018
Bản tin sáng ngày 30/5/2018
Bản tin sáng ngày 29/5/2018
Bản tin sáng ngày 27/5/2018
Bản tin sáng ngày 27/5/2018
Bản tin sáng ngày 26/5/2018
Bản tin sáng ngày 25/5/2018
Bản tin sáng ngày 24/5/2018
Bản tin sáng ngày 23/5/2018
Trang 1 trong tổng số 91