Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 20/6/2018
Ngày cập nhật : 20-06-2018


1. HĐND tỉnh Khóa IX tiếp xúc cử tri huyện Cư Kuin trước kỳ họp thứ 6.
2. Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý ngạch chuyên viên  chính năm 2018.
3. Thu thuế, phí và lệ phí 5 tháng đầu năm 2018 đạt hơn 1.981 tỷ đồng.
4. Tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh truyền nhiễm.
5. Bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi trong mùa mưa lũ.
6. Sử dụng hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 19/6/2018
Bản tin sáng ngày 18/6/2018
Bản tin sáng ngày 17/6/2018
Bản tin sáng ngày 16/6/2018
Bản tin sáng ngày 15/6/2018
Bản tin sáng ngày 14/6/2018
Bản tin sáng ngày 13/6/2018
Bản tin sáng ngày 12/6/2018
Bản tin sáng ngày 11/6/2018
Bản tin sáng ngày 10/6/2018
Bản tin sáng ngày 9/6/2018
Bản tin sáng ngày 8/6/2018
Bản tin sáng ngày 7/6/2018
Bản tin sáng ngày 6/6/2018
Bản tin sáng ngày 5/6/2018
Bản tin sáng ngày 4/6/2018
Bản tin sáng ngày 3/6/2018
Bản tin sáng ngày 2/6/2018
Bản tin sáng ngày 1/6/2018
Bản tin sáng ngày 31/5/2018
Bản tin sáng ngày 30/5/2018
Trang 1 trong tổng số 82