Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 21/7/2018
Ngày cập nhật : 21-07-2018

1. Huyện Krông Ana sơ kết công tác thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2018.
2. Đắk Lắk nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp.
3. Đắk Lắk có 432 hợp tác xã.
4. Thu ngân sách thị xã Buôn Hồ tăng 41,1% so với cùng kỳ năm 2017.
5. Nhà vệ sinh – tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện.
6. Tin thế giới.


Trang 80 trong tổng số 93