Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 15/8/2018
Ngày cập nhật : 15-08-2018

1. Chương trình truyền thông thí điểm quản lý chất thải rắn tại thành phố Buôn Ma Thuột.
2. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk triển khai học tập các chuyên đề giáo dục chính trị.
3. Huyện Mdrắk bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 năm 2018.
4. Gặp mặt sinh viên dân tộc thiểu số huyện Krông Ana năm 2018.
5. Trường đại học Tây Nguyên xét tuyển bổ sung gần 700 chỉ tiêu.
6. Hiệu quả bước đầu của mô hình nuôi gà thả vườn sử dụng đệm lót sinh học.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 14/8/2018
Bản tin sáng ngày 13/8/2018
Bản tin sáng ngày 12/8/2018
Bản tin sáng ngày 11/8/2018
Bản tin sáng ngày 10/8/2018
Bản tin sáng ngày 9/8/2018
Bản tin sáng ngày 8/8/2018
Bản tin sáng ngày 7/8/2018
Bản tin sáng ngày 6/8/2018
Bản tin sáng ngày 5/8/2018
Bản tin sáng ngày 4/8/2018
Bản tin sáng ngày 3/8/2018
Bản tin sáng ngày 2/8/2018
Bản tin sáng ngày 1/8/2018
Bản tin sáng ngày 31/7/2018
Bản tin sáng ngày 30/7/2018
Bản tin sáng ngày 29/7/2018
Bản tin sáng ngày 28/7/2018
Bản tin sáng ngày 27/7/2018
Bản tin sáng ngày 26/7/2018
Bản tin sáng ngày 25/7/2018
Trang 1 trong tổng số 92