Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42




Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 24/9/2018
Ngày cập nhật : 24-09-2018

1. Hoạt động hòa giải ở Đắk Lắk đạt kết quả tích cực.
2. Huyện Cư Kuin nỗ lực thực hiện công tác giảm nghèo.
3. Huyện Ea Kar có trên 60% lao động có việc làm sau học nghề.
4. Hội Nông dân huyện Krông Búk nhận ủy thác cho gần 7.000 lượt hội viên nông dân vay vốn.
5. Thành phố Buôn Ma Thuột tăng cường phòng chống sốt rét những tháng cuối năm 2018.
6. Huyện Ea Súp gặp khó khăn trong giải quyết tình trạng dân di tự tự phát.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 23/9/2018
Bản tin sáng ngày 22/9/2018
Bản tin sáng ngày 21/9/2018
Bản tin sáng ngày 20/9/2018
Bản tin sáng ngày 19/9/2018
Bản tin sáng ngày 18/9/2018
Bản tin sáng ngày 17/9/2018
Bản tin sáng ngày 16/9/2018
Bản tin sáng ngày 15/9/2018
Bản tin sáng ngày 14/9/2018
Bản tin sáng ngày 13/9/2018
Bản tin sáng ngày 12/9/2018
Bản tin sáng ngày 11/9/2018
Bản tin sáng ngày 10/9/2018
Bản tin sáng ngày 9/9/2018
Bản tin sáng ngày 8/9/2018
Bản tin sáng ngày 7/9/2018
Bản tin sáng ngày 6/9/2018
Bản tin sáng ngày 5/9/2018
Bản tin sáng ngày 4/9/2018
Bản tin sáng ngày 3/9/2018
Trang 1 trong tổng số 84