Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 26/9/2018
Ngày cập nhật : 26-09-2018

1. Phát động đợt thi cao điểm chào mừng Đại hội thi đua quyết thắng LLVT tỉnh lần thứ XXVI.
2. Huyện MĐrắk lấy ý kiến góp ý dự thảo đề án sắp xếp tổ chức bộ máy trường, lớp học và công tác xã hội hóa ngành học mầm non.
3. Chương trình truyền thông “Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng đồng hành cùng các em đến trường” tại huyện Lắk.
4. Hội Nông dân huyện Cư Mgar phát huy vai trò trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.
5. Mở rộng không gian biểu diễn cồng chiêng phục vụ khách du lịch.
6. HĐND tỉnh Đắk Lắk đổi mới họat động giám sát.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 25/9/2018
Bản tin sáng ngày 24/9/2018
Bản tin sáng ngày 23/9/2018
Bản tin sáng ngày 22/9/2018
Bản tin sáng ngày 21/9/2018
Bản tin sáng ngày 20/9/2018
Bản tin sáng ngày 19/9/2018
Bản tin sáng ngày 18/9/2018
Bản tin sáng ngày 17/9/2018
Bản tin sáng ngày 16/9/2018
Bản tin sáng ngày 15/9/2018
Bản tin sáng ngày 14/9/2018
Bản tin sáng ngày 13/9/2018
Bản tin sáng ngày 12/9/2018
Bản tin sáng ngày 11/9/2018
Bản tin sáng ngày 10/9/2018
Bản tin sáng ngày 9/9/2018
Bản tin sáng ngày 8/9/2018
Bản tin sáng ngày 7/9/2018
Bản tin sáng ngày 6/9/2018
Bản tin sáng ngày 5/9/2018
Trang 1 trong tổng số 92