Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 5/12/2018
Ngày cập nhật : 05-12-2018

1. Huyện Mdrắk khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, thực hiện nhiệm vụ tham gia công an nhân dân năm 2019.
2. Đầu tư trên 1 ngàn tỷ đồng thực hiện chương trình 135.
3. Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk tích cực thực hiên phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”.
4. Tổ chức các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động.
5. Huyện Krông Pắc phấn đấu đến năm 2020 kiên cố hóa thêm trên 23km kênh mương.
6. Bảo hiểm Y tế, “Cứu cánh” cho người nhiễm HIV.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 4/12/2018
Bản tin sáng ngày 3/12/2018
Bản tin sáng ngày 2/12/2018
Bản tin sáng ngày 1/12/2018
Bản tin sáng ngày 30/11/2018
Bản tin sáng ngày 29/11/2018
Bản tin sáng ngày 28/11/2018
Bản tin sáng ngày 27/11/2018
Bản tin sáng ngày 26/11/2018
Bản tin sáng ngày 25/11/2018
Bản tin sáng ngày 24/11/2018
Bản tin sáng ngày 23/11/2018
Bản tin sáng ngày 22/11/2018
Bản tin sáng ngày 21/11/2018
Bản tin sáng ngày 20/11/2018
Bản tin sáng ngày 19/11/2018
Bản tin sáng ngày 18/11/2018
Bản tin sáng ngày 17/11/2018
Bản tin sáng ngày 16/11/2018
Bản tin sáng ngày 15/11/2018
Bản tin sáng ngày 14/11/2018
Trang 1 trong tổng số 86