Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 8/4/2019
Ngày cập nhật : 08-04-2019

1. Tăng cường chỉ đạo công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục.
2. Phấn đấu đến năm 2020, có ít nhất 98,5% nhóm, lớp mầm non được học 2 buổi/ngày.
3. Đắk Lắk có 1.020 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.
4. Giá gas tăng.
5. Thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục củng cố và kiện toàn mạng lưới y tế cơ sở.
6. Nâng tầm vị thế cà phê bằng chất lượng.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 23/12/2018
Bản tin sáng ngày 22/12/2018
Bản tin sáng ngày 21/12/2018
Bản tin sáng ngày 20/12/2018
Bản tin sáng ngày 19/12/2018
Bản tin sáng ngày 18/12/2018
Bản tin sáng ngày 17/12/2018
Bản tin sáng ngày 16/12/2018
Bản tin sáng ngày 15/12/2018
Bản tin sáng ngày 14/12/2018
Bản tin sáng ngày 13/12/2018
Bản tin sáng ngày 12/12/2018
Bản tin sáng ngày 11/12/2018
Bản tin sáng ngày 10/12/2018
Bản tin sáng ngày 9/12/2018
Bản tin sáng ngày 8/12/2018
Bản tin sáng ngày 7/12/2018
Bản tin sáng ngày 6/12/2018
Bản tin sáng ngày 5/12/2018
Bản tin sáng ngày 4/12/2018
Bản tin sáng ngày 3/12/2018
Trang 6 trong tổng số 115