Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 11/6/2019
Ngày cập nhật : 11-06-2019

1. Đại hội đại biểu UBMTTQVN huyện Cư M’gar lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.
2. Liên hoan Tiếng hát Măng non huyện Cư Kuin lần thứ XI năm 2019.
3. Tăng cường công tác tuyên truyền pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.
4. Huyện Krông Pắc huy động được hơn 6,8 tỷ đồng xây dựng Quỹ Vì người nghèo.
5. Chủ động phòng bệnh tan máu bẩm sinh.
6. Xã Cư Êwi, huyện Cư Kuin - điểm sáng trong công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 10/6/2019
Bản tin sáng ngày 9/6/2019
Bản tin sáng ngày 13/9/2019

Bản tin sáng ngày 7/6/2019
Bản tin sáng ngày 6/6/2019
Bản tin sáng ngày 5/6/2019
Bản tin sáng ngày 4/6/2019
Bản tin sáng ngày 3/6/2019
Bản tin sáng ngày 2/6/2019
Bản tin sáng ngày 1/6/2019
Bản tin sáng ngày 31/5/2019
Bản tin sáng ngày 30/5/2019
Bản tin sáng ngày 29/5/2019
Bản tin sáng ngày 28/5/2019
Bản tin sáng ngày 27/5/2019
Bản tin sáng ngày 26/5/2019
Bản tin sáng ngày 25/5/2019
Bản tin sáng ngày 24/5/2019
Bản tin sáng ngày 22/5/2019
Bản tin sáng ngày 21/5/2019
Trang 1 trong tổng số 114