Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 12/8/2019
Ngày cập nhật : 12-08-2019

1. Bế mạc Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 3.
2. Chương trình vẽ tranh “Voi cần cuộc sống tốt đẹp hơn”.
3. Chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống bệnh sốt xuất huyết.
4. Thành phố Buôn Ma Thuột thu thuế xây dựng cơ bản tư nhân tăng 55% so với cùng kỳ.
5. Thêm một ổ dịch tả lợn châu Phi được phát hiện, xử lý.
6. Giá rau xanh tăng do mưa lớn kéo dài.
7. Tỉnh lộ 2 xuống cấp nghiêm trọng.
8. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 11/8/2019
Bản tin sáng ngày 10/8/2019
Bản tin sáng ngày 9/8/2019
Bản tin sáng ngày 8/8/2019
Bản tin sáng ngày 7/8/2019
Bản tin sáng ngày 6/8/2019
Bản tin sáng ngày 5/8/2019
Bản tin sáng ngày 4/8/2019
Bản tin sáng ngày 3/8/2019
Bản tin sáng ngày 2/8/2019
Bản tin sáng ngày 1/8/2019
Bản tin sáng ngày 31/7/2019
Bản tin sáng ngày 30/7/2019
Bản tin sáng ngày 29/7/2019
Bản tin sáng ngày 28/7/2019
Bản tin sáng ngày 27/7/2019
Bản tin sáng ngày 26/7/2019
Bản tin sáng ngày 25/7/2019
Bản tin sáng ngày 24/7/2019
Bản tin sáng ngày 23/7/2019
Bản tin sáng ngày 22/7/2019
Trang 1 trong tổng số 104