Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 8/9/2019
Ngày cập nhật : 08-09-2019

1/ Huyện MDắk sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
2/ Tặng hơn 42 nghìn mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1.
3/ Tăng cường phòng chống sâu keo mùa Thu.
4/ Dịch bệnh sốt xuất huyết ở huyện Cư Mgar diễn biến phức tạp.
5/ Huyện Krông Bông sốt xuất huyết lan nhanh.
6/ Hồ thủy lợi ở huyện MĐrắk khô cạn, không đủ nước tưới cho cây trồng.
7/ Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 7/9/2019
Bản tin sáng ngày 6/9/2019
Bản tin sáng ngày 5/9/2019
Bản tin sáng ngày 4/9/2019
Bản tin sáng ngày 3/9/2019
Bản tin sáng ngày 2/9/2019
Bản tin sáng ngày 1/9/2019
Bản tin sáng ngày 31/8/2019
Bản tin sáng ngày 30/8/2019
Bản tin sáng ngày 29/8/2019
Bản tin sáng ngày 28/8/2019
Bản tin sáng ngày 27/8/2019
Bản tin sáng ngày 26/8/2019
Bản tin sáng ngày 25/8/2019
Bản tin sáng ngày 24/8/2019
Bản tin sáng ngày 23/8/2019
Bản tin sáng ngày 22/8/2019
Bản tin sáng ngày 21/8/2019
Bản tin sáng ngày 20/8/2019
Bản tin sáng ngày 19/8/2019
Bản tin sáng ngày 18/8/2019
Trang 1 trong tổng số 107