Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 6/10/2019
Ngày cập nhật : 06-10-2019

1. Hội thi Báo cáo viên giỏi huyện Buôn Đôn năm 2019.
2. Xã Cư Prao huyện MĐrak diễn tập phòng thủ năm 2019.
3. Hội thi tiếng hát Cựu chiến binh tỉnh Đắk Lắk lần thứ III năm 2019.
4. Huyện Cư Mgar có 9/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
5. Số ca mắc bệnh sốt rét ở huyện MĐrắk tăng 47%.
6. Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 5/10/2019
Bản tin sáng ngày 4/10/2019
Bản tin sáng ngày 3/10/2019
Bản tin sáng ngày 2/10/2019
Bản tin sáng ngày 1/10/2019
Bản tin sáng ngày 30/9/2019
Bản tin sáng ngày 29/9/2019
Bản tin sáng ngày 28/9/2019
Bản tin sáng ngày 27/9/2019
Bản tin sáng ngày 26/9/2019
Bản tin sáng ngày 25/9/2019
Bản tin sáng ngày 24/9/2019
Bản tin sáng ngày 23/9/2019
Bản tin sáng ngày 22/9/2019
Bản tin sáng ngày 21/9/2019
Bản tin sáng ngày 20/9/2019
Bản tin sáng ngày 19/9/2019
Bản tin sáng ngày 18/9/2019
Bản tin sáng ngày 17/9/2019
Bản tin sáng ngày 16/9/2019
Bản tin sáng ngày 15/9/2019
Trang 1 trong tổng số 107