Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 22/10/2019
Ngày cập nhật : 22-10-2019

1. Hội nghị tổng kết 15 năm đánh giá kết quả nghị quyết 24 về công tác dân tộc trên địa bàn huyện Lắk.
2. Toàn tỉnh xảy ra 60 vụ cháy thiệt hại trên 28 tỷ đồng.
3. Khai giảng lớp “Xây dựng chương trình lễ hội và truyền dạy đánh chiêng – Nhạc cụ dân tộc.
4. Sôi nổi các hoạt động của văn học Đắk Lắk.
5. Những chuyển biến tích cực trong việc học và làm theo lời Bác.
6. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 21/10/2019
Bản tin sáng ngày 20/10/2019
Bản tin sáng ngày 19/10/2019
Bản tin sáng ngày 18/10/2019
Bản tin sáng ngày 17/10/2019
Bản tin sáng ngày 16/10/2019
Bản tin sáng ngày 15/10/2019
Bản tin sáng ngày 14/10/2019
Bản tin sáng ngày 13/10/2019
Bản tin sáng ngày 12/10/2019
Bản tin sáng ngày 11/10/2019
Bản tin sáng ngày 10/10/2019
Bản tin sáng ngày 9/10/2019
Bản tin sáng ngày 8/10/2019
Bản tin sáng ngày 7/10/2019
Bản tin sáng ngày 6/10/2019
Bản tin sáng ngày 5/10/2019
Bản tin sáng ngày 4/10/2019
Bản tin sáng ngày 3/10/2019
Bản tin sáng ngày 2/10/2019
Bản tin sáng ngày 1/10/2019
Trang 1 trong tổng số 115