Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 17/11/2019
Ngày cập nhật : 17-11-2019

1. Huyện MĐrắk quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, quy định của Trung ương và Tỉnh ủy.
2. Công an huyện Krông Bông bắt giữ xe tải vận chuyển lâm sản trái phép.
3. Trường Trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật Đắk Lắk khai giảng năm học 2019 – 2020.
4. Huyện Ea Kar hỗ trợ người dân di dời tới khu tái định cư Dự án Hồ chứa nước Krông Pắk Thượng.
5. Huyện Buôn Đôn bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.
6. Tiếp sức cho nông dân thoát nghèo.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 16/11/2019
Bản tin sáng ngày 15/11/2019
Bản tin sáng ngày 14/11/2019
Bản tin sáng ngày 13/11/2019
Bản tin sáng ngày 12/11/2019
Bản tin sáng ngày 11/11/2019
Bản tin sáng ngày 10/11/2019
Bản tin sáng ngày 9/11/2019
Bản tin sáng ngày 8/11/2019
Bản tin sáng ngày 7/11/2019
Bản tin sáng ngày 6/11/2019
Bản tin sáng ngày 5/11/2019
Bản tin sáng ngày 4/11/2019
Bản tin sáng ngày 3/11/2019
Bản tin sáng ngày 2/11/2019
Bản tin sáng ngày 1/11/2019
Bản tin sáng ngày 31/10/2019
Bản tin sáng ngày 30/10/2019
Bản tin sáng ngày 29/10/2019
Bản tin sáng ngày 28/10/2019
Bản tin sáng ngày 27/10/2019
Trang 1 trong tổng số 113