Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 12/1/2020
Ngày cập nhật : 12-01-2020

1. Hội nghị tổng kết công tác hội thẩm năm 2019.
2. Tăng cường kiểm tra an toàn thực phẩm tết Nguyên đán và lễ hội Xuân 2020.
3. Có 291 doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan tại Cục Hải quan Đắk Lắk.
4. Vận động được gần 31 tỷ đồng cho quỹ khuyến học.
5. Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu kiên quyết xử lý các trường hợp chống đối đo nồng độ cồn.
6. Những điển hình nông dân sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 11/1/2020
Bản tin sáng ngày 10/1/2020
Bản tin sáng ngày 9/1/2020
Bản tin sáng ngày 8/1/2020
Bản tin sáng ngày 7/1/2020
Bản tin sáng ngày 6/1/2020
Bản tin sáng ngày 5/1/2020
Bản tin sáng ngày 4/1/2020
Bản tin sáng ngày 3/1/2020
Bản tin sáng ngày 2/1/2020
Bản tin sáng ngày 1/1/2020
Bản tin sáng ngày 31/12/2019
Bản tin sáng ngày 30/12/2019
Bản tin sáng ngày 29/12/2019
Bản tin sáng ngày 28/12/2019
Bản tin sáng ngày 27/12/2019
Bản tin sáng ngày 26/12/2019
Bản tin sáng ngày 25/12/2019
Bản tin sáng ngày 24/12/2019
Bản tin sáng ngày 23/12/2019
Bản tin sáng ngày 22/12/2019
Trang 1 trong tổng số 114