Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 12/2/2020
Ngày cập nhật : 12-02-2020

1. Phát khẩu trang miễn phí và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh.
2. Trường trung cấp nghề Việt Mỹ tích cực phòng chống dịch bệnh.
3. Huyện Krông Pắc có 10 xã đạt 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
4. Đắk Lắk có 766 ha mắc ca.
5. Đắk Lắk nỗ lực bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc.
6. Dạy học trực tuyến trong thời gian học sinh nghỉ phòng chống dịch bệnh.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 11/2/2020
Bản tin sáng ngày 10/2/2020
Bản tin sáng ngày 9/2/2020
Bản tin sáng ngày 8/2/2020
Bản tin sáng ngày 7/2/2020
Bản tin sáng ngày 6/2/2020
Bản tin sáng ngày 5/2/2020
Bản tin sáng ngày 4/2/2020
Bản tin sáng ngày 3/2/2020
Bản tin sáng ngày 2/2/2020
Bản tin sáng ngày 1/2/2020
Bản tin sáng ngày 31/1/2020
Bản tin sáng ngày 30/1/2020
Bản tin sáng ngày 29/1/2020
Bản tin sáng ngày 28/1/2020
Bản tin sáng ngày 27/1/2020
Bản tin sáng ngày 26/1/2020
Bản tin sáng ngày 25/1/2020
Bản tin sáng ngày 24/1/2020
Bản tin sáng ngày 23/1/2020
Bản tin sáng ngày 22/1/2020
Trang 1 trong tổng số 115