Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Bản tin sáng
Bản tin sáng ngày 1/8/2020
Ngày cập nhật : 01-08-2020

1. Khảo sát tình hình hoạt động buôn lậu, gian lận thượng mại và hàng giả trên địa bàn khu vực biên giới tỉnh Đắk Lắk.
2. Trao sổ tiết kiệm cho cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn.
3. Đắk Lắk cách ly tại nhà 470 cán bộ, giáo viên từ dùng dịch trở về.
4. Triển khai các biện pháp hạn chế tình trạng uống rượu và sử dụng chất kích thích trên địa bàn tỉnh.
5. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện Krông Bông đạt 10,8%/năm.
6. Phát triển chăn nuôi tập trung giúp tái đàn hiệu quả.
7. Tin thế giới.


Bản tin sáng ngày 31/7/2020
Bản tin sáng ngày 30/7/2020
Bản tin sáng ngày 29/7/2020
Bản tin sáng ngày 28/7/2020
Bản tin sáng ngày 27/7/2020
Bản tin sáng ngày 26/7/2020
Bản tin sáng ngày 25/7/2020
Bản tin sáng ngày 24/7/2020
Bản tin sáng ngày 23/7/2020
Bản tin sáng ngày 22/7/2020
Bản tin sáng ngày 21/7/2020
Bản tin sáng ngày 20/7/2020
Bản tin sáng ngày 19/7/2020
Bản tin sáng ngày 18/7/2020
Bản tin sáng ngày 17/7/2020
Bản tin sáng ngày 16/7/2020
Bản tin sáng ngày 15/7/2020
Bản tin sáng ngày 14/7/2020
Bản tin sáng ngày 13/7/2020
Bản tin sáng ngày 12/7/2020
Bản tin sáng ngày 11/7/2020
Trang 1 trong tổng số 115