Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25

Tạp chí kinh tế
Tạp chí kinh tế ngày 7/10/2010
Ngày cập nhật : 08-10-2010

Tỉnh ta có nhiều tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ, tuy nhiên đến nay ngành công nghiệp này vẫn phát triển theo kiểu manh mún nhỏ lẻ v.v.. Tiến sĩ Trần Ngọc Thanh trao đổi về nguyên nhân và giải pháp.

 


Trang 3 trong tổng số 27