Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Văn hóa - du lịch Đắk Lắk
Văn hóa - du lịch Đắk Lắk ngày 4/5/2018
Ngày cập nhật : 05-05-2018

1. Thông qua phương án thiết kế kiến trúc xây dựng dự án sân vận động trung tâm.
2. Dự thảo chương trình phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá si sản văn hóa dân tộc.
3. Lễ cúng bến nước của đồng bào Ê Đê.
4. Chiếu bóng lưu động trong lòng khán giả Đắk Lắk.


Trang văn hóa ngày 18/4/2014
Trang Văn hóa ngày 21/3/2014
Trang Văn hóa ngày 17/4/2015
Trang 4 trong tổng số 4