Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Văn hóa - du lịch Đắk Lắk
Văn hóa - Du lịch Đắk Lắk ngày 2/11/2018
Ngày cập nhật : 03-11-2018


1. Họp phân công nhiệm vụ tại Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019.
2. Lễ ra mắt câu lạc bộ nghệ thuật đường phố.
3. Hội nghị thống nhất khoanh vùng bảo vệ di tích "Địa điểm thành lập quân đoàn 3 - binh đoàn Tây Nguyên".
4. Nhà đày Buôn Ma Thuột chưa phát huy được giá trị di tích.
5. Lễ hội lúa mới của dân tộc Thái xã Ea Kuêh huyện Cư Mgar tỉnh Đắk Lắk.


Trang 5 trong tổng số 5