Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Dân số và phát triển
Dân số và phát triển ngày 23/5/2018
Ngày cập nhật : 24-05-2018

1. Thách thức trong công tác dân số ở vùng sâu.
2. Khi chị em còn ngần ngại biện pháp tránh thai đình sản.
3. Người gắn bó tâm huyết với công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.


Dân số và phát triển ngày 25/4/2018
Dân số và phát triển ngày 28/3/2018
Dân số và phát triển ngày 28/2/2018
Dân số và phát triển ngày 24/1/2018
Dân số và phát triển ngày 27/12/2017
Dân số và phát triển ngày 22/11/2017
Dân số và phát triển ngày 25/10/2017
Dân số và phát triển ngày 27/9/2017
Dân số và phát triển ngày 23/8/2017
Dân số và phát triển ngày 26/7/2017
Dân số và phát triển ngày 28/6/2017
Dân số và phát triển ngày 24/5/2017
Dân số và phát triển ngày 26/4/2017
Dân số và phát triển ngày 22/3/2017
Dân số và phát triển ngày 22/2/2017
Dân số và phát triển ngày 25/1/2017
Dân số và phát triển ngày 28/12/2016
Dân số và phát triển ngày 23/11/2016
Dân số và phát triển ngày 26/10/2016
Dân số và phát triển ngày 28/9/2016
Dân số và phát triển ngày 24/8/2016
Trang 1 trong tổng số 2