Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Sức khỏe cho mọi người
Sức khỏe cho mọi người ngày 21/2/2018
Ngày cập nhật : 22-02-2018

1. Năm 2018, ngành y tế Đắk Lắk hướng tới công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập.
2. Ánh sáng mùa xuân.


Sức khỏe cho mọi người ngày 7/2/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 17/1/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 3/1/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 20/12/2017
Sức khỏe cho mọi người ngày 6/12/2017
Sức khỏe cho mọi người ngày 15/11/2017
Sức khỏe cho mọi người ngày 1/11/2017
Sức khỏe cho mọi người ngày 18/10/2017
Sức khỏe cho mọi người ngày 4/10/2017
Sức khỏe cho mọi người ngày 20/9/2017
Sức khỏe cho mọi người ngày 6/9/2017
Sức khỏe cho mọi người ngày 16/8/2017
Sức khỏe cho mọi người ngày 2/8/2017
Sức khỏe cho mọi người ngày 19/7/2017
Sức khỏe cho mọi người ngày 5/7/2017
Sức khỏe cho mọi người ngày 21/6/2017
Sức khỏe cho mọi người ngày 7/6/2017
Sức khỏe cho mọi người ngày 17/5/2017
Sức khỏe cho mọi người ngày 3/5/2017
Sức khỏe cho mọi người ngày 19/4/2017
Sức khỏe cho mọi người ngày 5/4/2017
Trang 1 trong tổng số 4