Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Sức khỏe cho mọi người
Sức khỏe cho mọi người ngày 17/10/2018
Ngày cập nhật : 18-10-2018

1. Trạm y tế xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn.
2. Phòng bệnh tay chân miệng để tránh những biến chứng nguy hiểm.Sức khỏe cho mọi người ngày 19/9/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 5/9/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 15/8/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 1/8/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 18/7/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 4/7/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 20/6/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 6/6/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 16/5/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 2/5/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 18/4/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 4/4/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 21/3/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 7/3/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 21/2/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 7/2/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 17/1/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 3/1/2018
Sức khỏe cho mọi người ngày 20/12/2017
Sức khỏe cho mọi người ngày 6/12/2017
Trang 1 trong tổng số 4