Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Sức khỏe cho mọi người
Sức khỏe cho mọi người ngày 5/8/2020
Ngày cập nhật : 06-08-2020

1. Ngành y tế Đắk Lắk chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh bạch hầu.
2. Hiệu quả ban đầu từ mô hình chuyển tuyến dựa vào cộng đồng.


Sức khỏe cho mọi người ngày 15/7/2020
Sức khỏe cho mọi người ngày 1/7/2020
Sức khỏe cho mọi người ngày 17/6/2020
Sức khỏe cho mọi người ngày 3/6/2020
Sức khỏe cho mọi người ngày 20/5/2020
Sức khỏe cho mọi người ngày 6/5/2020
Sức khỏe cho mọi người ngày 15/4/2020
Sức khỏe cho mọi người ngày 1/4/2020
Sức khỏe cho mọi người ngày 18/3/2020
Sức khỏe cho mọi người ngày 4/3/2020
Sức khỏe cho mọi người ngày 19/2/2020
Sức khỏe cho mọi người ngày 5/2/2020
Sức khỏe cho mọi người ngày 15/1/2020
Sức khỏe cho mọi người ngày 1/1/2020
Sức khỏe cho mọi người ngày 18/12/2019
Sức khỏe cho mọi người ngày 4/12/2019
Sức khỏe cho mọi người ngày 20/11/2019
Sức khỏe cho mọi người ngày 6/11/2019
Sức khỏe cho mọi người ngày 16/10/2019
Sức khỏe cho mọi người ngày 2/10/2019
Sức khỏe cho mọi người ngày 18/9/2019
Trang 1 trong tổng số 6