Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Quốc phòng toàn dân
Quốc phòng toàn dân ngày 4/4/2020
Ngày cập nhật : 05-04-2020

1. Tin hoạt động quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk.
2. Trung đoàn 584 tập trung 3 khâu đột phá trong xây dựng đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Ban chỉ huy quân sự huyện Ea Súp đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh Covid-19.


Quốc phòng toàn dân ngày 7/3/2020
Quốc phòng toàn dân ngày 1/2/2020
Quốc phòng toàn dân ngày 4/1/2020

Quốc phòng toàn dân ngày 2/11/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 5/10/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 7/9/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 3/8/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 6/7/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 1/6/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 4/5/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 6/4/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 2/3/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 2/2/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 5/1/2019
Quốc phòng toàn dân ngày 1/12/2018

Quốc phòng toàn dân ngày 3/11/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 6/10/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 1/9/2018
Quốc phòng toàn dân ngày 4/8/2018
Trang 1 trong tổng số 3