Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Truyền hình Buôn Ma Thuột
Truyền hình Buôn Ma Thuột ngày 14/11/2018
Ngày cập nhật : 15-11-2018

1. Tăng cường công tác kiểm tra an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trong trường học.
2. Kết quả tích cực từ ủy nhiệm thu thuế qua bưu điện.


Truyền hình Buôn Ma Thuột ngày 11/11/2018
Truyền hình Buôn Ma Thuột ngày 7/11/2018
Truyền hình Buôn Ma Thuột ngày 4/11/2018
Truyền hình Buôn Ma Thuột ngày 31/10/2018


Truyền hình Buôn Ma Thuột ngày 21/10/2018
Truyền hình Buôn Ma Thuột ngày 17/10/2018
Truyền hình Buôn Ma Thuột ngày 14/10/2018
Truyền hình Buôn Ma Thuột ngày 10/10/2018
Truyền hình Buôn Ma Thuột ngày 7/10/2018
Truyền hình Buôn Ma Thuột ngày 3/10/2018
Truyền hình Buôn Ma Thuột ngày 26/9/2018
Truyền hình Buôn Ma Thuột ngày 19/9/2018
Truyền hình Buôn Ma Thuột ngày 12/9/2018
Truyền hình Buôn Ma Thuột ngày 5/9/2018
Truyền hình Buôn Ma Thuột ngày 29/8/2018
Truyền hình Buôn Ma Thuột ngày 22/8/2018

Truyền hình Buôn Ma Thuột ngày 12/8/2018
Truyền hình Buôn Ma Thuột ngày 8/8/2018
Trang 1 trong tổng số 6