Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/4/2019
Ngày cập nhật : 20-04-2019

1. Khống chế thành công dịch Lở mồm long móng tại 2 huyện.
2. Năm 2019 không in mới, cấp mới thẻ Bảo hiểm Y tế.
3. Chú trọng an toàn thực phẩm từ khâu sản xuất.
4. Số người tiêm vắc xin phòng ngừa bệnh dại ở Đắk Lắk tăng cao.
5. Việc điều trị cho bệnh nhân suy thận gặp nhiều khó khăn.
6. Kon Tum phê duyệt 6 đề tài, dự án khoa học và công nghệ năm 2019.
7. Hàng loạt diện tích sắn non ở Phú Yên bị chết vì khô hạn.
8. Vùng dân tộc Lạc Dương phát triển du lịch
9. Đắk Nông chuyển đổi nhân viên biên chế sang giáo viên.
10. Quảng Ngãi ngăn chặn bạo lực, xâm hại trẻ em.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/4/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/3/2019
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/3/2019
Trang 1 trong tổng số 50