Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/8/2017
Ngày cập nhật : 09-08-2017

1. Đoàn công tác của bộ nội vụ làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk.
2. Uỷ ban Văn hóa, Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội  giám sát tại Sở LĐ-TB&XH Đắk Lắk.
3. Lễ phát động và truyền thông tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ và phòng chống bệnh uốn ván sơ sinh.
4. Hội nghị đối thoại giữa Hải quan và doanh nghiệp tỉnh Đắk Lắk.
5. Huyện Cư Kuin sau 10 năm thành lập.
6. Nhiều xã của tỉnh Khánh Hòa rớt chuẩn nông thôn mới.
7. UBND tỉnh Gia Lai trích 3 tỷ 600 triệu đồng hỗ trợ các địa phương triển khai trồng rừng.
8. Tình trạng lấn chiếm đất rừng ở Lâm Đồng.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/8/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 5/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/7/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 30/7/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/7/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/7/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 27/7/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/7/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/5/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/7/2017
Trang 1 trong tổng số 16