Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/8/2017
Ngày cập nhật : 11-08-2017

1. Họp Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Đắk Lắk.
2. Khai trương Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội SHB, Chi nhánh Đắk Lắk.
3. Hội nghị tuyên dương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế năm 2016.
4. Đại hội cổ đông Công ty cổ phần cà phê Phước An.
5. Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả cải cách hành chính tỉnh Đắk Lắk năm 2017.
6. Thông điệp về cải cách thủ tục hành chính của UBND tỉnh Đắk Lắk.
7. Đắk Lắk tăng cường phòng chống bệnh sốt xuất huyết.
8. Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam.
9. Huyện Ea H’leo chú trọng đổi mới phương thức sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân.
10. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/8/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 5/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/8/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/7/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 30/7/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/7/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/7/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 27/7/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/7/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/5/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/7/2017
Trang 1 trong tổng số 16