Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/10/2017
Ngày cập nhật : 17-10-2017


1. Hội nghị tổng kết 15 năm hoạt động Ngân hàng chính sách xã hội.
2. Hội nghị tổng kết Quy chế phối hợp trong kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng.
3. Phát động tháng cao điểm Vì người nghèo năm 2017.
4. Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đạt kết quả tích cực.
5. Nhiều phụ huynh chưa chú ý‎ đội mũ bảo hiểm cho con em.
6. Đắk Lắk thu hoạch 129.000 ha cây trồng vụ Hè thu 2017.
7. Các địa phương gieo trồng gần 53.000 ha cây trồng vụ Thu đông 2017.
8. Xuất khẩu cà phê tăng cao.
9. Tăng cường phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm những tháng cuối năm 2017.
10. Triển vọng phát triển cây chuối Nam Mỹ ở huyện Buôn Đôn.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/10/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 15/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 8/10/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 7/10/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 6/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 29/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/9/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 27/9/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/9/2017
Trang 1 trong tổng số 22