Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 11h30
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 21/10/2017
Ngày cập nhật : 21-10-2017

1. Gặp mặt kỷ niệm Ngày phụ nữ Việt Nam.
2. Công bố Hệ thống dịch vụ hành chính công trực tuyến tổng hợp một cửa điện tử liên thông tỉnh Đắk Lắk.
3. Lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk làm việc với Tập đòan Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
4. Thực hiện bảo hiểm xã hội đối với Công an cấp xã.
5. Tăng cường các biện pháp phòng chống bệnh dại.
6. Đường giao thông buôn du lịch Akô Dhông bị hư hỏng.
7. Ngành giáo dục đào tạo Đắk Lắk đẩy mạnh phong trào thi đua hai giỏi.
8. Ninh Thuận tăng cường kiểm tra xử lý ‎các trường hợp khai thác hải sản bằng chất nổ.
9. Nỗi lo hồ đập chưa được đầu tư sửa chữa trên địa bàn huyện Phù Mỹ, Bình Định.
10. Giá kén tằm cao, nông dân Lâm Đồng có lãi lớn.
11.  Phát huy lợi thế cảng nước sâu Dung Quất.
12. Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 11h30 ngày 20/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/10/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 15/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/10/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 8/10/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 7/10/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 6/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/9/2017
Trang 1 trong tổng số 22