Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 2556 Oct. 03 09.04

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

m9-576 May. 07 14.35

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42

m9-564 May. 07 14.29


Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2017

Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2017
Ngày cập nhật : 17-11-2017

1. Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk thăm chúc mừng trường Tiểu học, THCS, THPT Hoàng Việt nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
2. Gặp mặt Đoàn đại biểu giáo hội Phật giáo tỉnh Đắk Lắk.
3. Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quyết định số 49 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.
4. Ngân hàng Nhà nước gặp gỡ, trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí.
5. Hội thảo ca cao thương mại công bằng, hướng đi cho ca cao Việt Nam.
6. Tỉnh Đắk Lắk đưa Chỉ thị 05 vào cuộc sống.
7. Bếp cơm từ thiện, ấm lòng người nghèo.
8. Huyện Ea Kar gặp khó khăn trong thực hiện tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 15/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 12/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 10/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 31/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/10/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 29/10/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 28/10/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/10/2017
Trang 1 trong tổng số 7