Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 11h30
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 28/11/2017
Ngày cập nhật : 28-11-2017

1. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk mở rộng lần thứ 12.
2. UBND tỉnh Đắk Lắk họp thông qua các văn bản thuộc thẩm quyền.
3. Đoàn công tác của BCĐ các Chương trình Mục tiêu Quốc gia của Trung ương làm việc với UBND tỉnh Đắk Lắk.
4. Đoàn công tác của BCĐ các Chương trình Mục tiêu Quốc gia của Trung ương làm việc tại huyện Cư MGar.
5. Trường Cao đẳng Y tế khai giảng năm học 2017-2018.
6. 40-50% người dân được tiếp nhận và sử dụng thông thông qua việc đọc và học tập suốt đời.
7. Hiệu quả của mô hình Tiếng kẻng an ninh.
8. Đắk Lắk gieo trồng gần 60.000 ha cây trồng vụ Thu đông 2017.
9. Huyện Krông Năng đẩy mạnh tái canh cà phê.
10. Huyện Cư MGar ồ ạt trồng nghệ tự phát.
11. Hiệu quả của Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tại huyện Buôn Đôn.
12. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 15/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 12/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 10/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/11/2017
Trang 1 trong tổng số 22