Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 11h30
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 30/11/2017
Ngày cập nhật : 30-11-2017


1. Hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt Nghị quyết T.Ư 6 Khóa XII.
2. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp x‎úc cử tri huyện Ea  Súp.
3. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp x‎úc cử tri huyện Buôn Đôn.
4. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp x‎úc cử tri huyện Cư Mgar.
5. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp x‎úc cử tri TP Buôn Ma Thuột.
6. Hội nghị giao ban đầu tư nước ngoài khu vực Miền trung - Tây Nguyên Hội nghị tổng kết kế hoạch phối hợp về công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai trò của thanh niên.
7. Bảo hiểm xã hội tổ chức hội nghị trực tuyến.
8. Nâng cao tuyên truyền an toàn giao thông trong trường học.
9. Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 11h30 ngày 29/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 28/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 15/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 12/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 10/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/11/2017
Trang 1 trong tổng số 22