Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 2556 Oct. 03 09.04

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

m9-576 May. 07 14.35

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42

m9-564 May. 07 14.29


Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/12/2017

Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/12/2017
Ngày cập nhật : 01-12-2017

1. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp x‎úc cử tri huyện Krông Bông.
2. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp x‎úc cử tri huyện Krông Pắc.
3. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp x‎úc cử tri huyện Krông Ana.
4. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk tiếp x‎úc cử tri huyện Cư Kuin.
5. Ban Văn hóa xã hội – Hội đồng nhân dân thẩm tra các tờ trình, dự thảo, nghị quyết.
6. Hội hữu nghị Việt – Lào tổ chức tổng kết hoạt động năm 2017.
7. TP Buôn Ma Thuột phát triển nghề nuôi ong lấy mật.
8. Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chung tay xây dựng nông thôn mới.
9. Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 11h30 ngày 30/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 29/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 28/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 15/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 12/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 10/11/2017
Trang 1 trong tổng số 7