Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 11h30
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 2/12/2017
Ngày cập nhật : 02-12-2017

1. Thường trực HĐND tỉnh Đắk Lắk họp thường kỳ tháng 12/2017.
2. Họp sơ kết công tác chỉ đạo và tổ chức đại hội thể dục thể thao từ tỉnh đến cơ sở lần thứ VIII.
3. UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện nghị quyết của HĐND tỉnh về chấp hành pháp luật trong quản lý, khai thác khoáng sản.
4. Giải pháp nâng cao chất lượng cà phê niên vụ mới.
5. Hiệu quả Cuộc vận động Mỗi tổ chức cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo.
6. Đắk Lắk nỗ lực trong công tác phòng chống HIV/AIDS.
7. Tỉnh Kon Tum có 16 công trình thủy điện vừa và nhỏ.
8. Đắk Nông có khoảng 36.000 người không còn được nhà nước hỗ trợ mua Bảo hiểm y tế.
9. Quá tải Quốc lộ 40B - Quảng Nam,
10. Những vụ án đau lòng từ lời phán của thầy bói ở Quảng Ngãi.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/12/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 30/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 29/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 28/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 15/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 12/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/11/2017
Trang 1 trong tổng số 22