Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 2556 Oct. 03 09.04

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

m9-576 May. 07 14.35

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42

m9-564 May. 07 14.29


Chương trình Thời sự 11h30 ngày 3/12/2017

Thời sự 11h30
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 3/12/2017
Ngày cập nhật : 03-12-2017

1. Sở Ngoại vụ và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk sơ kết quy chế phối hợp.
2. Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 11 đạt gần 1.425 tỷ đồng.
3. Kim ngạch xuất khẩu tháng 11 của Đắk Lắk đạt 30 triệu USD.
4. Đẩy nhanh tiến độ cấp mã số bảo hiểm xã hội.
5. Tăng cường quản lý, phát triển chỉ dẫn địa lý cà phê Buôn Ma Thuột.
6. Nhà vườn Buôn Ma Thuột chuẩn bị vụ hoa tết Mậu Tuất 2018.
7. Tin thế giới.
8. Tiêu điểm thế giới.


Chương trình Thời sự 11h30 ngày 2/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/12/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 30/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 29/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 28/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 15/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 12/11/2017
Trang 1 trong tổng số 7