Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/12/2017
Ngày cập nhật : 05-12-2017


1. Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 21 và 1 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.
2. Hội nghị triển khai công tác tuyển quân năm 2018.
3. Hội thảo một số định hướng cơ bản của Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi hành án hình sự .
4. Cụm thi đua Liên minh hợp tác xã 5 tỉnh Tây Nguyên tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017.
5. UBND tỉnh Đắk Lắk sơ kết công tác tháng 11/2017.
6. Năm 2018 Đắk Lắk phấn đấu có 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn.
7. Đắk Lắk gieo trồng được 730 ha cây trồng vụ Đông xuân 2017-2018.
8. Mưa kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ thu họach cà phê ở Đắk Lắk.
9. Sản lượng lương thực của Đắk Lắk năm 2017 đạt 1,2 triệu tấn.
10. Huyện Krông Ana gặp khó khăn trong sản xuất vụ Đông xuân 2017-2018.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 4/12/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 3/12/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 2/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 1/12/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 30/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 29/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 28/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/11/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 15/11/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/11/2017
Trang 1 trong tổng số 22