Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/1/2018
Ngày cập nhật : 12-01-2018

1. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổng kết công tác năm 2017.
2. Hội nghị tổng kết công tác kiểm lâm năm 2017.
3. Đoàn đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk và đại biểu HĐND huyện Ea Hleo tiếp xúc cử tri.
4. Tỉnh Đắk Lắk nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh.
5. Một số ngân hàng công bố giảm lãi suất cho vay đối với các lĩnh vực ưu tiên.
6. Nông dân kỳ vọng thanh long vụ tết.
7. Huyện Cư Kuin nâng cao hiệu quả xuất khẩu lao động.
8. Đổi thay từ xây dựng nông thôn mới ở xã Cư Suê, huyện Cư Mgar.
9. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/1/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 6/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/1/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 4/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/1/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 1/1/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 31/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/12/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 24/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/12/2017
Trang 1 trong tổng số 24