Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 11h30
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 14/1/2018
Ngày cập nhật : 14-01-2018

1. Dừng đầu tư mới, đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung.
2. Đầu tư gần 7.000 tỷ đồng phát triển hệ thống lưới điện.
3. Việc sắp xếp, cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước tại Đắk Lắk chậm tiến độ.
4. Năm 2017 giá trị sản xuất ngành nông nghiệp tăng 6,7%.
5. Huyện Ea Kar người chăn nuôi chuẩn bị cho thị trường tết Nguyên đán Mậu Tuất.
6. Phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách.
7. Tin thế giới.
8. Tiêu điểm thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/1/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 6/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/1/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 4/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/1/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 1/1/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 31/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/12/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 24/12/2017
Trang 1 trong tổng số 25