Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

m9-5023 Jul. 07 09.25

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-3387 Jan. 27 14.30

m9-577 May. 07 14.36

m9-3243 Jan. 15 15.26

135

m9-3373 Jan. 25 14.53

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 257 Jan. 07 19.11

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 834 Mar. 18 07.55

m9-580 May. 07 14.42
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/3/2018
Ngày cập nhật : 13-03-2018

1. Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk giám sát tại UBND tỉnh.
2. Đắk Lắk đánh giá công tác thu thuế và chống thất thu ngân sách.
3. UBND tỉnh Đắk Lắk xây dựng Kế hoạch khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến năm 2025.
4. Tỉnh Đắk Lắk có 2 địa phương được xét bổ sung vào danh sách huyện nghèo giai đoạn 2018-2020.
5. Tỉnh Đắk Lắk có hơn 15.000m đường sông bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở.
6. Tai nạn giao thông trong tháng 2/2018 giảm.
7. Đắk Lắk tập trung chăm sóc cây trồng vụ Đông xuân 2017-2018.
8. Người trồng mía gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm.
9. Đắk Lắk tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm.
10. Huyện Krông Ana tập trung chống hạn cho cây lúa vụ Đông xuân 2017-2018.
11. Tin thế giới.


Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/1/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 6/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 5/1/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 4/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 3/1/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 2/1/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 1/1/2018
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 31/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 30/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 29/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 28/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 26/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/12/2017
Chương trình Thời sự 11h30 ngày 24/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/12/2017
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/12/2017
Trang 4 trong tổng số 25