Đài truyền hình DakLak

Thời sự 19h45

76

BẢN TIN SÁNG

m9-2222 Oct. 12 09.36

THỜI SỰ 11H30

ScreenHunter 1944 Jul. 25 09.40

m9-575 May. 07 14.35

ScreenHunter 731 Feb. 15 09.16

m9-5023 Jul. 07 09.25

ScreenHunter 705 Feb. 14 09.25

ScreenHunter 1022 Mar. 14 10.20

m9-3871 Mar. 10 10.21

m9-3113 Jan. 07 08.17

csm

ScreenHunter 311 Jan. 20 21.14

m9-577 May. 07 14.36

m9-3387 Jan. 27 14.30

135

m9-3243 Jan. 15 15.26

m9-563 May. 07 14.28

ScreenHunter 724 Feb. 15 09.06

ScreenHunter 352 Mar. 27 14.50

m9-3373 Jan. 25 14.53

ScreenHunter 706 Feb. 14 09.33

m9-3244 Jan. 15 15.27

ScreenHunter 462 Jan. 11 08.30

ScreenHunter 711 Feb. 14 09.36

ScreenHunter 600 Jan. 23 14.33

m9-580 May. 07 14.42

ScreenHunter 3410 Jan. 03 09.41

m9-3225 Jan. 15 09.25
Thời sự 11h30
Chương trình thời sự 11h30 ngày 27/3/2018
Ngày cập nhật : 27-03-2018

1. Hội nghị bàn giải pháp, nâng cao chất lượng và đổi mới công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.
2. Diễn đàn Thanh niên với thương hiệu doanh nghiệp năm 2018.
3. Quý I, dư nợ cho vay trung, dài hạn tăng trưởng mạnh.
4. Phiên chợ hàng Việt về miền núi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2018 sẽ được tổ chức tại 2 huyện.
5. Tuổi trẻ Đắk Lắk với tháng Thanh niên 2018.
6. Đắk Lắk thu hoạch 730 ha cây trồng vụ Đông xuân 2017-2018.
7. Các hồ chứa bảo đảm đủ nước tưới trong vụ Đông xuân 2017-2018.
8. Đắk Lắk tăng cường phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.
9. Đắk Lắk chủ động phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018.
10. Tin thế giới.


Chương trình Thời sự 11h30 ngày 26/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 25/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 24/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 23/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 22/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 21/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 20/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 19/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 18/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 17/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 16/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 15/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 14/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 13/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 12/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 11/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 10/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 9/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 8/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 7/3/2018
Chương trình thời sự 11h30 ngày 6/3/2018
Trang 1 trong tổng số 26